Contractul de vânzare Paydemic.com

Preambul Prezentele condiții generale de vânzare a produselor și serviciilor reprezintă un contract de adeziune care trebuie să fie acceptat înainte de comandarea oricărui produs și/sau serviciu de pe site-ul Paydemic.com. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Contractul de Vânzare și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. BIT Software S.R.L în condițiile stipulate de art. 9 din Legea Comertului Electronic 365/2002. Clickul pe butonul “Confirm Comanda” reprezinta o semnătură electronică, în sensul art. 3 pct. 10 din Regulamentul UE 910/2014, având aceeasi valoare cu o semnătură olografă.

1. Definitii

a. Paydemic.com: S.C. BIT Software S.R.L cu sediul social în Brașov str. Zambilelor nr. 4 Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/3704/1993 CUI RO5037256 având contul nr. RO27BACX0000000530047310 deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC ROMANIA, sucursala Braşov, adresa de e-mail contact@paydemic.com care administrează websiteul Paydemic.com

b. Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către paydemic.com, Clientului.

c. Client: persoana fizică sau juridică care face o comandă pe siteul Paydemic.com

d. Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multe produse și/sau servicii afișate în websiteul Paydemic.com care conține prețul final al acestora cu toate taxele incluse.

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract de vânzare

Prezentul Contract de Vânzare este aplicabil oricărei Comenzi făcute de un Client pentru produsele și serviciile selectate în acea Comandă. Etapele pentru încheierea prezentului contract sunt adăugarea produselor și serviciilor în cadrul unei Comenzi și acceptarea prezentului Contract. Prezentul Contract de Vânzare este aplicabil tuturor comenzilor realizate prin intermediul Paydemic.com. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă. Toate comenzile implică acceptarea tuturor acestor condiții generale de vânzare de către client. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea casutei “Am luat la cunostiinta de Contractul de Vânzare” și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda” Paydemic.com isi rezerva dreptul de a modifica prezentele condiții de vânzare în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe Paydemic.com la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

3. Drepturile și obligațiile Utilizatorului/Clientului

Accesul la magazinul de conținut online paydemic.com este gratuit, dar conținutul sau abonamentele la conținut online sunt disponibile contra prețului afișat.

Conținutul de pe platforma Paydemic poate fi folosit numai în circumstanțele menționate, nefiind permisă distribuirea conținutului sub nicio altă formă către terțe persoane, gratuit sau în scop comercial, precum nici folosirea sau traducerea conținutului fără acordul explicit al autorului.

Acceptă faptul că paydemic.com își rezevă dreptul de a face inaccesibil orice conținut de pe site-ul paydemic.com în momentul primirii unei plângeri referitoare la drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor încărcate pe platformă.

Clientul are obligația să plătească prețul stabilit prin Comandă înainte de a avea acces la produsele și serviciile achiziționate.

Clientul înțelege că prin produsele și serviciile achiziționate se obține: o licență oneroasă, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu, personală și necomercială pentru dreptul de descărca o copie digitală a operei în cazul conținutul încărcat în platforma Paydemic.com. Licență se aplică doar pentru utilizarea acestei opere în scop necomercial și nu este transferabilă către terți. Și/sau o licență oneroasă, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu, personală și necomercială pentru dreptul de a accesa prin Internet opera sau operele respective, în cazul conținutului online indicat prin platforma Paydemic.com. Această licență se aplică doar pentru utilizarea acestei opere în scop personal și necomercial și nu este transmisibilă către terți.

4.Disponibilitatea produselor și serviciilor afisate

Oferta noastră cu privire la produse și servicii și pretul acestora, este valabilă atâta vreme cât este afisată pe Paydemic.com.

5. Produsele și serviciile afisate pe websiteul Paydemic.com

Paydemic.com informează că pune spre vânzare prin intermediul site-ului său produse și/sau servicii puse la dispoziție de diverși furnizori din domeniu. Aceștia sunt responsabili cu privire la imaginile sau detaliile tehnice ale produselor și serviciilor furnizate, cât și cu privire la descrierea acestora. De asemenea acești furnizori sunt responsabili din punct de vedere editorial pentru materialele vândute.

6. Prețul produselor

Prețurile prezentate includ TVA. Prețurile prezentate sunt valabile până la revocarea lor, odată cu delistarea lor de pe website-ul public. De asemenea, în cazul în care vorbim despre o campanie promoțională, trebuie să știți faptul că prețul produsului, prezentat online, este valabil doar în perioada specificată în site. În cazul unei perioade exprese de valabilitate a unui anumit preț, acest aspect va fi specificat pe pagina produsului respectiv.

7. Exonerare de răspundere cu privire la garanția produselor

Paydemic.com nu este responsabil în mod direct de serviciile de garanție care sunt responsabilitatea producătorului produsului, inclusiv cu privire la viciile ascunse ale produsului. Aceasta nu afectează răspunderea legală pentru lipsa de conformitate, așa cum este definită de legea română în vigoare.

8. Dreptul de returnare a produselor

Conform articolului 16 litera m) din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti, constituie o excepție de la exercitarea dreptului la retragere din contractele la distanță furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. Prezentul articol este valabil doar în condițiile în care clientul este persoană fizică, în conformitate cu legislația română privind inchierea contractelor la distanță.

9. Metoda de plata a produselor și a serviciilor

Plata produselor sau a serviciilor se face prin plata online cu cardul, prin procesatorul Mobilpay.ro, Paypal sau prin “Wallet Paydemic.”

Wallet Paydemic este o opțiune suplimentară de plată, de tip portofel digital, ce facilitează plata online și reduce timpul petrecut în procesul de cumpărare. Acesta va fi asociat contului utilizatorului și va permite acestuia încărcarea de sume prestabilite ce sunt disponibile în contul utilizatorului exclusiv pentru plata produselor și serviciilor disponibile pe Paydemic.com

Fondurile asociate Wallet Paydemic nu se pot răscumpara/schimba în bani și pot fi folosite doar la achiziționarea produselor si serviciilor de pe site-ul paydemic.com

Durata de valabilitate a fondurilor din Wallet Paydemic este nelimitată. Clienții care doresc să își închidă contul Wallet Paydemic au posibiliatea de a cere rambursarea banilor nefolosiți din acest cont.

10. Metoda de livrare a produselor și a serviciilor

Produsele digitale se transmit doar în format electronic, iar după achiziționare, produsele digitale vor fi listate în contul utilizatorului. Plata pentru produsele digitale se face exclusiv online conform modalităților specificate mai sus. În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care paydemic.com s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Link-urile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site. În aceste situații nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii. Orice limitări teritoriale cu privire la disponibilitatea unui produs sau serviciu sunt specificate în pagina de produs. Serviciile Paydemic se livrează instataneu prin accesul prin Internet la acel conținut. O confirmare a comenzii va fi trimisă prin email după procesarea comenzii.

11. Anularea comenzii și Corectarea erorilor din comanda

Având în vedere livrarea instatanee a comenzilor, acestea nu pot fi anulate. Orice erori survenite la comanda facuta de client pot fi corectate in termen de 24 de ore de la lansarea comenzii printr-un email trimis la contact@Paydemic.com sau telefon +40-368-412121

12. Durata Contractului

Contractul se încheie pe o durată determinată și se finalizează o dată cu livrarea cu succes a produselor și serviciilor.

În cazul achiziționării unor servicii de acces la conținut al unor terți, perioada contractuală este cea precizată în pachetul achiziționat, dar nu poate fi mai mare de 1 an.

Acest contract nu se prelungește în mod automat și nu poate fi reziliat înainte de termenul de finalizare.

13. Măsuri tehnice de protecție și interoperabilitatea

Dacă produsul sau serviciul are implementate măsuri tehnice de protecție sau are limite de accesare, acest lucru va si stabilit în mod explicit pe pagina serviciului respectiv.

14. Exonerare de responsabilitate BIT Software S.R.L.

BIT Software S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control editorial asupra operelor încărcate pe platforma Paydemic.

BIT Software acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat pe platforma Paydemic, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

Responsabilitatea editorială a conținutului achiziționat aparține Furnizorului fiecărui produs sau serviciu.

15. Disponibilitate

BIT Software S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile Paydemic, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului său decât în măsură de 99% din timp. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Paydemic.com își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Disponibilitatea serviciilor Furnizorilor sunt responsabilitatea acestora și BIT Software S.R.L nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa accesului la aceste servicii.

16. Înregistrare, parole și responsabilități

Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces ale contului de utilizator.

Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului paydemic.com sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

Paydemic.com nu își asumă responsabilitatea pentru accesul neautorizat la contul de utilizator și la conținutul achiziționat, în condițiile în care utilizatorul nu a respectat instrucțiunile acestuia.

17. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, BIT Software are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează.

Prezentele termeni și condiții sunt completați de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la https://paydemic.com/privacy-policy_ro.html

18. Garanții și exonerarea de răspundere

Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi paydemic.com pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că paydemic.com va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor, imaginilor și culorilor publicate în site, paydemic.com nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Paydemic.com nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere paydemic.com pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către acesta a acestui contract.

19. Forta majora

Paydemic.com, parternerii sau utilizatorii săi nu pot fi facuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Paydemic.com. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de functionare al echipamentului tehnic de la Paydemic.com, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Paydemic.com, erorile de operare, greva etc.

20. Dispoziții suplimentare

Prezentul contract de vânzare se completează cu dispozițiile din Termenii de Utilizare a site-ului Paydemic.com și din Politica Privind Date Personale a Paydemic.com https://paydemic.com/privacy-policy_ro.html Prezentul contractul de vânzare încheiat de Paydemic.com cu orice altă parte contractantă poate fi gasit la adresa: https://Paydemic.com/terms-of-service_ro.html

21. Legea aplicabilă

Prezentul contract este disponibil doar în limba română, Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezenții termeni si condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Paydemic.com.

Paydemic v1.27-12-16